Ochrana a zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Hry bez hranic, z.s, se sídlem Senohrabská 2943/10, IČ: 05086604, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka L 65757 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo, věk.
 1. Jméno, příjmení, případně název společnosti, telefonní číslo, věk a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem organizace sportovních a jiných akcí, emailové nabídky takových akcí.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní email společnosti: info@hrybezhranic.cz
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u příslušných orgánů.

Pin It on Pinterest

Share This